Deklinácie

Deklinácia, známa aj ako Magnetic variation v angličtine, je dôležitý letecký odborný výraz, ktorý označuje odchýlku medzi geografickým severom a magnetickým severom na danom mieste na Zemi. Je to jedno zo základných geodetických pojmov, ktorý má veľký význam pre leteckú navigáciu a orientáciu.

Geografický sever je zemepisným severom na povrchu Zeme, zatiaľ čo magnetický sever je smerom, ktorým ukazuje kompas, vychádzajúc z magnetických polov na Zemi. Kvôli rozloženiu železa v Zemi nie je magnetický sever vždy presne zhodný s geografickým severom. Rozdiel medzi týmito dvoma smermi je práve deklinácia.

Deklinácia je dynamická a mení sa s pohybom času. Táto hodnota sa líši na rôznych miestach na Zemi a mení sa aj v priebehu času kvôli pohybu Zeme a zmenám v jej magnetickom poli. Pre letecké operácie je dôležité poznať aktuálnu deklináciu na konkrétnom mieste, pretože zabezpečuje presné nastavenie kompasu a umožňuje pilotom a navigátorom presne určiť smer letu.

V leteckej navigácii a pri výpočtoch kurzu a orientácie je nevyhnutné zahrnúť deklináciu. Navigačné systémy a prístroje v lietadlách sú kalibrované na základe aktuálnej deklinácie na danom mieste, čo zabezpečuje presné a spoľahlivé určovanie smeru letu. Navigátorskými tabuľkami a mapami, ktoré zobrazujú deklináciu, piloti zisťujú korekciu medzi magnetickým severom a skutočným geografickým severom.

V prípade, že piloti a navigátori nezahrnú deklináciu do svojich výpočtov, môže to viesť k chybám v navigácii, čo má vážne dôsledky pre bezpečnosť letu. Preto je dôležité, aby všetci leteckí profesionáli boli oboznámení s deklináciou na ich letiskách alebo tratiach letu, aby mohli uskutočniť presné a bezpečné letecké operácie.

Deklinace – Magnetic variation

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥