identifikačné osvetlenie

Identifikačné osvetlenie (ID lighting) predstavuje dôležitú súčasť leteckých bezpečnostných systémov, ktorá je kľúčová pre identifikáciu a vizuálnu identifikáciu leteckých vozidiel. Tieto svetelné zariadenia sú nevyhnutné pre riadenie leteckej prevádzky, najmä na letiskách a vo vzdušnom priestore, kde zabezpečujú jasnú identifikáciu lietadiel voči letiskovej veži, ďalším pilotom a pozemným personálom.

Identifikačné osvetlenie je zvyčajne umiestnené na rôznych častiach lietadla vrátane kridiel, chvostových častí alebo trupu. Tieto svetelné systémy majú rôzne farby a módy svietenia, ktoré označujú špecifické situácie alebo stav letadla. Napríklad biele svetlá sa často používajú na prednej časti lietadla na indikáciu smeru letu, zatiaľ čo červené a zelené svetlá na konce kridiel indikujú orientáciu a smer pohybu lietadla.

V nočných podmienkach alebo v zlých poveternostných podmienkach umožňujú tieto identifikačné svetlá pilotom a leteckým kontrolným vežiam rýchlu identifikáciu typu lietadla a jeho smeru pohybu. Taktiež zvyšujú viditeľnosť lietadla pre ostatných pilotov v blízkosti a pre pozemný personál na letisku.

Identifikačné osvetlenie musí spĺňať štandardy stanovené leteckými orgánmi a organizáciami, aby zabezpečili jednotný a spoľahlivý systém identifikácie pre všetky letecké operácie. Ich presné umiestnenie, farby a charakteristiky svietenia sú špecifikované príslušnými leteckými predpismi a technickými normami, čo zabezpečuje konzistentnú a bezpečnú prevádzku lietadiel vo vzdušnom priestore a na letiskách.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥