Meter

Metr je základná jednotka dĺžky v medzinárodnom metrickom systéme jednotiek. Je to jednotka, ktorá sa používa na meranie vzdialenosti alebo dĺžky. Definícia metra sa zmenila …