Data / údaj

Letecký Odborný Výraz: Datum

Datum je letecký odborný termín, ktorý označuje veľičinu alebo súbor veľičín, ktoré môžu slúžiť ako základ pre výpočet ďalších veličín. Tento termín je dôležitý v leteckom a technickom kontexte, pretože umožňuje presné meranie a vyhodnocovanie rôznych parametrov, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť a efektivitu leteckých operácií.

V leteckej technike a navigácii sa datum používa na definovanie rôznych fyzikálnych, geografických alebo časových vlastností, ktoré ovplyvňujú letové podmienky a trajektórie lietadiel. Môže ísť napríklad o dátum merania meteorologických údajov, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie presných leteckých prognóz.

V súvislosti s leteckou navigáciou sa datum týka aj údajov o časových zónach, ktoré sú kritické pri plánovaní medzinárodných letov. Rôzne krajiny majú rôzne časové pásmá, a preto je dôležité správne určiť a aktualizovať tieto údaje pri plánovaní leteckých trás.

V prípade geografických dát môže datum zahŕňať údaje o geografickej šírke, dĺžke a nadmorskej výške, ktoré sú nevyhnutné pre presné určenie polohy lietadla v priestore. Tieto informácie sú kľúčové pre bezpečné navigovanie a pristávanie na letiskách.

Je dôležité, aby leteckí profesionáli mali prístup k aktuálnym a spoľahlivým datám, pretože presné merania a výpočty sú nevyhnutné pre správne rozhodnutia počas letov. Údaje sa pravidelne aktualizujú a sledujú v reálnom čase, aby sa zabezpečila bezpečnosť a efektivita leteckých operácií na celom svete.

Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako základ pro výpočet dalších veličin (ISO 19104).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥