dočasné povolenie

Termín temporary pass v leteckom priemysle označuje dočasné povolenie alebo preukaz, ktorým je cestujúcim dočasne umožnené vstúpiť na obmedzenú časovú dobu do bezpečnostnej oblasti na letisku alebo na palubu lietadla.

Tieto dočasné preukazy sú často vydávané cestujúcim, ktorí majú špecifické dôvody, prečo potrebujú vstúpiť do bezpečnostnej oblasti, ale nemajú trvalé letecké lístky alebo iné trvalé povolenia. Môže ísť napríklad o prípady naliehavých rodinných záležitostí, zdravotných núdz, alebo obchodných cestujúcich, ktorí musia rýchlo vstúpiť na palubu lietadla.

Dočasné povolenia sú časovo obmedzené a platia len počas určitého obdobia, ktoré je stanovené leteckou spoločnosťou alebo príslušnými bezpečnostnými orgánmi na letisku. Cestujúcim s temporary pass je obvykle umožnené vstúpiť do bezpečnostnej oblasti, ale nemajú prístup na ďalšie časti letiska mimo bezpečnostnej zóny.

Takéto dočasné povolenia sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, pretože umožňujú leteckým spoločnostiam a bezpečnostným orgánom mať kontrolu nad osobami, ktoré vstupujú do oblasti, kde sa nachádzajú lietadlá a iné kritické zariadenia. Cestujúci, ktorí získavajú temporary pass, sú bežne podrobení dodatočnej bezpečnostnej kontrole pred vstupom na palubu lietadla.

Takéto dočasné povolenia môžu byť udeľované na základe žiadosti cestujúceho, ktorá musí obsahovať dôvody, prečo je temporary pass nevyhnutný, a obvykle sú podliehajú schváleniu zo strany príslušných bezpečnostných orgánov. Cieľom temporary pass je zabezpečiť, aby len oprávnené osoby mali prístup k oblasti letiska, kde sa nachádzajú lietadlá a cestujúci, a aby sa zachovala vysoká úroveň bezpečnosti v leteckom priemysle.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *