Geodetická výška

Geodetická výška

Geodetická výška je letecký odborný výraz, ktorý označuje výšku meranú vo vzťahu k referenčnému elipsoidu Zeme. Je to hodnota, ktorá sa získava meraním od elipsoidu (geometrický model Zeme) po príslušný bod na povrchu Zeme. Táto výška je meraná podľa normály k elipsoidu, čo znamená, že zohľadňuje zakrivenosť terénu a nepravidelnosti povrchu.

Geodetická výška je dôležitým parametrov pre letecké navigačné systémy a geodetické merania. Používa sa na určenie presnej polohy lietadla vo vzduchu vzhľadom na povrch Zeme. Táto výška sa často používa v letectve, geodézii, kartografii a iných disciplínach, kde je potrebné poznať presnú nadmořskú výšku určitého bodu vzhľadom k referenčnému elipsoidu.

Meranie geodetickej výšky je nevyhnutné pre rôzne aplikácie vrátane presného mapovania terénu, plánovania výstavby, monitorovania zmeny úrovne mora a mnohých ďalších geografických a technických účelov.

Geodetická výška je dôležitým údajom nielen pre pilotov a leteckých inžinierov, ale aj pre geodétov, kartografov a odborníkov z oblasti zememeračstva, ktorí pracujú na projektoch zameraných na mapovanie a presné určenie geografických polôh bodov na Zemi.

Výška, vzťahujúca sa k referenčnému elipsoidu, meraná po normále k elipsoidu, od elipsoidu po príslušný bod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *