Prerušený vzlet

Prerušený vzlet

Prerušený vzlet je letecký odborný termín, ktorý sa vzťahuje na situáciu, keď lietadlo alebo vrtuľník zastaví pokus o vzlet po zahájení tohto manévru. V prípade heliportu je prerušený vzlet definovaný ako horizontálna vzdialenosť od miesta, kde začne vzlet, po bod, kde sa vrtuľník úplne zastaví po vypnutí pohonnej jednotky a po rozhodnutí o prerušení vzletu (tento prípad sa zvažuje len pri vrtuľníkoch prvej triedy výkonnosti).

Táto situácia je dôležitá pre bezpečnosť leteckých operácií, pretože posádka má právo prerušiť vzlet, ak sa objaví akýkoľvek problém alebo nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ovplyvniť bezpečnosť letu. Prerušený vzlet môže byť spôsobený technickými problémami, zmenou poveternostných podmienok alebo inými okolnosťami, ktoré by mohli zvýšiť riziko počas vzletu.

Táto bezpečnostná opatrenie je dôležité najmä pri kritických situáciách, kedy je rýchle rozhodnutie a okamžitá akcia posádky kľúčová pre zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich a ďalších osôb na palube lietadla alebo vrtuľníka.

Prerušený vzlet môže byť vyvolaný rôznymi faktormi a je dôležité, aby piloti a posádky mali adekvátnu prípravu a tréning na riešenie tejto situácie, ktorá je súčasťou bezpečnostných postupov v leteckej doprave.

Ve vztahu k heliportu je definován jako horizontální vzdálenost od zahájení vzletu do bodu, ve kterém se vrtulník zcela zastaví po vysazení pohonné jednotky a po přerušení vzletu v bodě rozhodnutí o vzletu (připadá v úvahu pouze u vrtulníku 1. třídy výkonnosti).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥