Mód SSR

SSR (Smluvený rozpoznávací znak vztažený k vymezeným funkcím dotazovacích signálů, vysílaných dotazovačem SSR) je kľúčový letecký odborný výraz, ktorý sa týka režimu transpondéru v letectve. Transpondér SSR (Secondary Surveillance Radar) je zariadenie, ktoré prijíma dotazy zo sekundárnych radarových staníc (ground interrogators) a odpovedá na ne pomocou vysielača odpovede (transmitter). Tieto dotazy a odpovede umožňujú pozemným staniciam sledovať presnú polohu a identifikovať lietadlo v leteckom priestore.

Transpondér SSR môže byť nastavený do rôznych módov, pričom každý mód má špecifické vlastnosti a účely. Existujú štyri hlavné módy transpondéra SSR, ktoré sú definované v predpise L 10:

  • Mód A: V tomto móde transpondér zasiela kód, ktorý identifikuje lietadlo. Tento kód je prednastavený pilotom a môže byť použitý na identifikáciu konkrétneho lietadla na radare.
  • Mód C: V móde C transpondér okrem identifikačného kódu zasiela aj údaje o výške lietadla (altitude). Tieto údaje o výške sú dôležité pre bezpečnú vertikálnu separáciu medzi lietadlami v leteckom priestore.
  • Mód S: Mód S je rozšírená verzia transpondéra, ktorá umožňuje prenos dodatočných informácií vrátane údajov o identifikácii lietadla a údajov z palubných senzorov. Tento mód je často používaný v moderných leteckých systémoch.
  • Intermód: Intermód umožňuje prepnutie transpondéra do špeciálneho režimu, ktorý môže byť potrebný v určitých situáciách alebo na špeciálne požiadanie riadiacej veže alebo letovej kontroly.

Transpondéry SSR sú neoddeliteľnou súčasťou moderných leteckých komunikačných systémov. Ich presné fungovanie a správne nastavenie sú kľúčové pre bezpečnosť a účinnosť leteckej dopravy. Piloti a technici musia byť oboznámení s rôznymi módy SSR a vedieť ich správne používať v rôznych leteckých situáciách.

Smluvený rozpoznávací znak vztažený k vymezeným funkcím dotazovacích signálů, vysílaných dotazovačem SSR. Předpis L 10 stanovuje 4 módy: A, C, S a intermód.

Komentáre k článku Mód SSR (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥