Motor

Letecký Odborný Výraz: Motor (Engine)

Motor znamená motor použitý nebo zamýšlený k použití pro pohon letadla. Skládá se přinejmenším ze součástí a vybavení nutných pro jeho funkci a řízení, ale nezahrnuje vrtuli.

Pro letadla je motor srdcem celého systému. Je to zařízení, které generuje potřebnou sílu a energii k pohybu letadla vzduchem. Motor přeměňuje palivo a vzduch na teplo a kinetickou energii, což umožňuje letounu stoupat, klesat a udržovat stabilní letovou dráhu.

U vrtulníků je motor klíčovým prvkem rotorového systému. Pohání hlavní hřídel, která roztáčí vrtule. Otáčavý pohyb se přenáší na listy rotora pomocí pák a kloubů v hlavici rotora. Motor je nezbytnou součástí pro vertikální vzlet a přistání vrtulníků a umožňuje jim provádět různé manévry a operace.

Motor má zkratku ENG.

Engine means an engine used or intended to be used for aircraft propulsion. It consists of at least those components and equipment necessary for the functioning and control, but excludes the propeller.

Motor znamená motor použitý nebo zamýšlený k použití pro pohon letadla. Skládá se přinejmenším ze součástí a vybavení nutných pro jeho funkci a řízení, ale nezahrnuje vrtuli.

Motor použitý nebo určený k použití pro pohon letadla. Skládá se přinejmenším ze součástí a vybavení nutných pro jeho funkci a řízení, ale nezahrnuje vrtuli (je-li použita).

Motor vrtuľníka zabezpečuje silu pre rotorové systémy vrtuľníka. Motory vrtuľníka otáčajú prevodmi, ktoré roztáčajú hlavný hnací hriadeľ. Otáčavý pohyb sa prenáša na listy rotora systémom pák a kĺbov v hlavici rotora. Motor je stavebná časť vrtuľníka.

Engine má skratku ENG. ENG (Engine) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥