Poznámka

Letecký Odborný Výraz: Poznámka

V letectve sa termín poznámka (remark) používa na označenie dodatočných informácií alebo upresňujúcich údajov, ktoré sú relevantné pre leteckú prevádzku. Tieto poznámky môžu obsahovať rôzne informácie, vrátane špecifických pokynov pre pilotov, informácií o bezpečnosti, zmenách v leteckých procedúrach a ďalších dôležitých aspektoch týkajúcich sa letu.

Vo svete leteckej komunikácie je presnosť a jasnosť kľúčová. Komunikácia medzi leteckým personálom musí byť jednoznačná a zrozumiteľná, aby sa minimalizovali riziká a zabezpečila bezpečnosť letu. Preto je dôležité, aby poznámky boli zrejmé a jasné, umožňujúce pilotom a ďalšiemu personálu správne interpretovať a reagovať na základe obsahu poznámok.

Termín poznámka môže obsahovať rôzne informácie, vrátane upozornení na aktuálne poveternostné podmienky, navigačné pokyny, informácie o lietadlách v okolí, alebo zmeny v prevádzkových postupoch na letisku. V prípade akýchkoľvek zmien alebo dôležitých informácií, ktoré by mohli ovplyvniť leteckú prevádzku, sa pridáva poznámka do príslušného dokumentu alebo systému, aby sa zabezpečila informovanosť všetkých zainteresovaných strán.

Pre pilotov a ďalší personál, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť letu, sú poznámky neoceniteľným nástrojom na zabezpečenie informovanosti a presnosti pri riadení letu. Dôkladné pochopenie obsahu poznámok a schopnosť efektívne reagovať na tieto informácie zvyšuje bezpečnosť leteckej prevádzky a prispieva k hladkému priebehu letu.

Poznámka – Remark

Remark má skratku RMK. RMK (Remark) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥