Námraza

Letecký Odborný Výraz: Námraza

V letectve sa termín námraza (frost) používa na označenie meteorologického javu, pri ktorom dochádza k zamrznutiu kvapaliny alebo vlhkosti na povrchu. Tento jav je bežný v chladných a mrazivých podmienkach a môže spôsobiť problémy v leteckej prevádzke, najmä pri vzlete a pristávaní.

Keďže námraza predstavuje zvýšené riziko pre lietadlá, je dôležité, aby leteckí profesionáli a personál na letiskách boli oboznámení s jej prítomnosťou. Vo výstrahách a komunikácii na letisku sa používa termín námraza na oznamovanie tohto javu pilotom a ďalšiemu personálu, aby mohli prijať vhodné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti letu.

V rádiokomunikácii sa termín alebo skratka námraza vysielajú ako hovorené slovo, čo umožňuje rýchlu a jasnú identifikáciu tohto meteorologického javu. Komunikácia v leteckom priemysle musí byť presná a jednoznačná, aby sa minimalizovali riziká a zabezpečila bezpečnosť všetkých zúčastnených strán.

Je dôležité, aby piloti a personál na letiskách boli informovaní o prítomnosti námrazy, pretože to ovplyvňuje riadenie letu a rozhodnutia, ktoré musia prijať. Súčasné technológie a meteorologické monitorovanie pomáhajú leteckým profesionálom sledovať prítomnosť námrazy a prijímať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečného letu.

Námraza (používá se v letištních výstrahách) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Frost (used in aerodrome warnings)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥