pravdepodobná kruhová úchylka

Pravdepodobná kruhová úchylka (CEP) je letecký termín používaný na označenie štatistickej miery presnosti navigačného alebo zbraňového systému. CEP predstavuje polomer kruhu, v ktorom je s 50% istotou umiestnený vypočítaný bod cieľa alebo dopadu zbraňového systému počas misie alebo letu.

Táto hodnota je kľúčovým ukazovateľom spoľahlivosti a presnosti navigačných systémov, ako aj zbraňových systémov používaných v leteckom prostredí. Čím menší je CEP, tým presnejšie je určenie polohy cieľa alebo miesta dopadu zbrane. Vyšší CEP znamená väčšiu pravdepodobnosť, že vypočítaný bod sa nachádza ďaleko od skutočného cieľa alebo miesta dopadu.

Presnosť navigačných systémov je kľúčová pre bezpečný a presný let. Piloti a navigátori musia mať dôveru v údaje poskytované týmito systémami, aby mohli riadiť letový prúd a vyhnúť sa nebezpečným situáciám. V prípade zbraňových systémov je nízka hodnota CEP dôležitá pre účinnosť a presnosť zásahu na cieľ.

CEP sa často používa pri hodnotení a porovnávaní rôznych navigačných a zbraňových technológií. Čím nižšia je táto hodnota, tým spoľahlivejší je daný systém. Letecké technológie a zbrane sa neustále vyvíjajú, a preto je neustále sledovanie a vylepšovanie hodnôt CEP dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti a účinnosti leteckých operácií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥