Recent

Recent v Leteckej Terminológii

Termín Recent je často používaný v leteckej terminológii na charakterizáciu aktuálnych poveternostných javov, ako napríklad nedávno zaznamenaný dážď. V leteckých správach a komunikácii je tento termín označovaný skratkou RE. Skratka RE (Recent – používané na charakterizáciu aktuálnych poveternostných javov, napríklad RERA = recent rain) je definovaná v rámci medzinárodných noriem ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) uvedených v Dokumente 8400, ktorý obsahuje štandardy a kódy používané v leteckom priemysle.

V praxi umožňuje používanie termínu Recent a jeho štandardizovanej skratky RE leteckým profesionálom jasne komunikovať aktuálne poveternostné podmienky a javy. Tieto informácie sú kritické pre bezpečnosť letu, pretože piloti musia byť informovaní o aktuálnych poveternostných javoch v ich operačnom prostredí.

Normy ICAO zabezpečujú jednotnú a jasnú komunikáciu medzi leteckými profesionálmi na celom svete. Štandardizované termíny a skratky, ako je Recent a RE, sú neoddeliteľnou súčasťou tejto komunikácie a prispievajú k bezpečnému a efektívnemu fungovaniu globálneho leteckého systému.

Recent (used to qualify weather phenomena, e. g. RERA = recent rain) má skratku RE. RE (Recent (used to qualify weather phenomena, e. g. RERA = recent rain)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥