Sobota

Sobota je deň v týždni, ktorý je v mnohých kultúrach vnímaný ako deň oddychu a relaxácie. V leteckom priemysle sa dni v týždni používajú na plánovanie letov a koordináciu leteckých operácií. Sobota je známa ako deň, kedy ľudia majú často voľno a využívajú ho na oddych s rodinou a priateľmi.

Sobota je súčasťou sedem-dňového týždňa, ktorý je bežným kalendárnym štandardom po celom svete. V mnohých kultúrach má sobota osobitý význam, či už z náboženských alebo tradičných dôvodov. Napríklad v judaizme je sobota (Šabat) posvätným dňom oddychu a modlitieb, kedy sú židovskí veriaci vyzývaní zastaviť svoju prácu a venovať čas náboženským aktivitám a rodine.

V leteckom slovníku je sobota označovaná anglickým výrazom Saturday. Skratka pre sobotu v leteckom kóde je SAT. Táto skratka je súčasťou medzinárodného štandardu stanoveného Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Organizácia ICAO stanovuje normy a kódy, ktoré sa používajú v leteckom priemysle po celom svete na zabezpečenie jednotného a súhlasného komunikačného prostredia pre lety a letecké operácie.

V záverečnom hodnotení je sobota dôležitým dňom v týždni, kedy ľudia majú príležitosť relaxovať, stráviť čas s blízkymi a vychutnávať si oddych. V leteckom priemysle je to deň, ktorý je jasne identifikovaný pomocou štandardných kódov, čo zjednodušuje plánovanie letov a komunikáciu medzi leteckými pracovníkmi.

Sobota – Saturday

Saturday má skratku SAT. SAT (Saturday) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥