UKV zostupovú maják

UKV sestupový maják (ILS), zvaný aj Glide Path, predstavuje dôležitý navigačný systém v leteckej doprave, ktorý pomáha pilotom pri bezpečnom pristátí na letisku. Tento systém je nevyhnutný pre pilotov, najmä pri zlých poveternostných podmienkach, kedy je vizibilita obmedzená.

ILS pracuje v páre so zemskými majákmi a lietadlovými systémami, čo umožňuje pilotom presné navedenie na pristávajúcu dráhu. Glide Path je súčasťou ILS a zabezpečuje vertikálnu navigáciu počas zostupu na pristávajúcu dráhu.

Zemské majáky ILS vysielajú signály vo vysokofrekvenčnom pásme, ktoré lietadlá zachytávajú a interpretujú. Tieto signály poskytujú informácie pilotom o ich pozícii vzhľadom k správnej trajektórii pristátia. Glide Path konkrétne sleduje správny zostupový uhol, čo je veľmi dôležité pri pristátí.

Specifikácia RWY (Runway) v názve Glide Path (ILS) znamená, že tento systém je prispôsobený konkrétnej dráhe na letisku. Každá pristávacia dráha môže mať odlišné parametre, a preto je dôležité, aby navigačné systémy, ako je Glide Path, boli optimalizované pre konkrétnu dráhu.

Pre pilotov je Glide Path (ILS) kritickým nástrojom, ktorý zvyšuje bezpečnosť pristátia a umožňuje presné riadenie letu počas zostupu na pristávaciu dráhu. Jeho presnosť a spoľahlivosť robia z Glide Path jednu z najdôležitejších súčastí moderných leteckých navigačných systémov.

UKV sestupový maják (ILS) (uvést RWY) – Glide path (ILS) (specify RWY)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥