zadný pomocný rotor

Zadný pomocný rotor je kľúčovým komponentom vrtuľníka, ktorý hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní stability a riadenia počas letu. Tento rotor je tiež známy pod názvami chvostová vrtuľka alebo smerová vrtuľka a nachádza sa na konci zadnej časti vrtuľníka.

Jeho hlavnou úlohou je vykompenzovať krútiaci moment vytvorený hlavným rotorom vrtuľníka. Keď hlavný motor otáča vrtuľou, vzniká tendencia trupu vrtuľníka otáčať sa v opačnom smere. Zadný pomocný rotor pracuje ako malá lodná skrutka, ktorá tlačí vrtuľník opačným smerom, čím vyvažuje jeho tendenciu otáčať sa. To zabezpečuje, že vrtuľník zostáva stabilný a ľahko riaditeľný počas letu.

Významnou charakteristikou zadného pomocného rotora je jeho schopnosť meniť otáčky. Keď vrtuľník visí vo vzduchu, zmeny v rýchlosti otáčok zadného pomocného rotora spôsobujú otáčanie vrtuľníka. Pilot môže ovplyvniť smer vrtuľníka ovládaním zadného pomocného rotora prostredníctvom nožných pákov. Táto funkcia umožňuje pilotovi prispôsobiť smer letu podľa potreby, čím zlepšuje manévrovateľnosť vrtuľníka.

Zadný pomocný rotor je neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie vrtuľníka a hrá kľúčovú úlohu v jeho schopnosti udržiavať stabilitu a presnosť riadenia počas rôznych letových manévrov. Bez tohto dôležitého komponentu by vrtuľník strácal svoju schopnosť udržiavať smer a stabilitu, čo by vážne ohrozilo bezpečnosť a riaditeľnosť počas letu.

Zadný pomocný rotor zabraňuje vzniku točivého momentu a zabezpečuje stabilitu počas letu helikoptéry. Nazýva sa tiež chvostová vrtuľka alebo smerová vrtuľka. Keď sa hlavný motor otáča na jednu stranu, trup vrtuľníka má tendenciu otáčať sa v opačnom smere. Zadný pomocný rotor funguje ako malá lodná skrutka a tlačí vrtuľník do opačného smeru, čím sa vyvažuje jeho tendencia otáčať sa. Keď vrtuľník visí vo vzduchu, zrýchlenie alebo spomalenie otáčok zadného pomocného rotora spôsobí otáčanie vrtuľníka. Zadnú smerovú vrtuľu (vyrovnávací rotor) ovláda pilot nožnými pákami, ktoré umožňujú otočiť čelo vrtuľníka ľubovoľným smerom. Pomocný rotor je stavebná časť vrtuľníka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *