6

Číslo 6, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 6 predstavuje v morzeovej abecede kód – • • • •. Anglický ekvivalent čísla 6 je Six. Anglická výslovnosť: (SIX), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: siks.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥