Addition or additional

Sčítanie alebo dodatočné – Addition or additional

Skratka ADDN (Addition or additional) sa používa v leteckom odbore na označenie činnosti alebo položky, ktorá je pridaná k existujúcim informáciám alebo procesom. Táto skratka je dôležitá pre presné a jednoznačné označenie dodatočných prvkov v leteckých dokumentoch a komunikácii.

V kontexte leteckých operácií môže addition zahŕňať rôzne aspekty, vrátane pridania ďalších cestujúcich, nákladu alebo paliva na palube lietadla. Taktiež sa môže vzťahovať k ďalším úpravám v leteckom pláne alebo trase letu, ktoré sú vykonané počas letu alebo pred odletom.

Dodatočné informácie môžu byť kritické pre letecké operácie, pretože umožňujú pilotom, leteckým dispečerom a iným zúčastneným osobám správne rozhodovať na základe aktuálnych údajov. Zabezpečujú presnosť a aktuálnosť informácií, čo je kľúčové pre bezpečné a efektívne lety.

Používanie skratky ADDN pomáha v leteckej komunikácii a dokumentácii týkajúcej sa akýchkoľvek dodatočných úprav alebo informácií. Zabezpečuje, že zmeny alebo doplnky sú jednoznačne identifikované, čo zlepšuje celkovú organizáciu a bezpečnosť leteckých operácií.

Addition or additional má skratku ADDN. ADDN (Addition or additional) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥