Až do obdržania pokynov od …

V leteckom priemysle je bezpečnosť na prvom mieste a komunikácia je kľúčovým prvkom zabezpečenia bezpečnosti pre všetky lety. Jedným zo štandardných leteckých výrazov, ktorý sa často používa na indikovanie nevyhnutnosti konania pilotov alebo ďalších členov posádky až do obdržania konkrétnych pokynov, je Until advised by. v slovenčine Až do obdržania pokynov od. Tento výraz sa používa v rôznych situáciách počas letu a je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných protokolov leteckej dopravy.

Použitie frázy Až do obdržania pokynov od. signalizuje, že určitá činnosť alebo rozhodnutie zostane pozastavené alebo nebude vykonané, kým nie sú poskytnuté presné pokyny od autorizovaných osôb alebo iných zodpovedných príslušníkov posádky. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že všetky rozhodnutia a postupy sú v súlade s bezpečnostnými normami, predpismi a aktuálnymi podmienkami letu.

Táto fráza sa využíva v rôznych kontextoch, vrátane riadenia letov, obsluhy zariadení, zabezpečenia pasažierov a ďalších operatívnych aspektov leteckej prevádzky. Piloti a ďalší členovia posádky sú povinní rešpektovať túto smernicu a postupovať podľa nej v situáciách, keď nie sú poskytnuté jasné pokyny alebo odporúčania od zodpovedných osôb alebo autorít.

Je dôležité si uvedomiť, že fráza Až do obdržania pokynov od. poukazuje na dôležitosť dobrej komunikácie a zodpovednosti vo všetkých fázach letu. Týmto spôsobom je zabezpečená bezpečnosť všetkých osôb na palube a celkovo bezpečný priebeh leteckých operácií.

Až do obdržení pokynů od… – Until advised by…

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥