Búrka

Búrka je meteorologický jav charakterizovaný prudkými zrážkami, bleskmi a hromom. V leteckom kontexte predstavuje búrka významné nebezpečenstvo pre lietadlá, či už kvôli silným vertikálnym prúdom vzduchu, nárazovým vetrom, bleskom alebo iným s tým spojeným javom.

V leteckej terminológii je búrka často označovaná skratkou TS. V rámci hlášení a predpovedí, ak je použitá samostatne, znamená to, že hrom bol počuť, ale na letisku sa nevyskytujú žiadne zrážky. Táto skratka je časťou štandardizovaného kódovania podľa medzinárodných pravidiel ICAO. Búrka môže byť ďalej špecifikovaná kombináciou s rôznymi typmi zrážok, napr. TSRA znamená búrka so dažďom.

Je dôležité si uvedomiť, že v leteckej prevádzke je včasná informácia o búrke kľúčová. Piloti musia byť vždy informovaní o možnom výskyte búrok na ich trase, aby mohli bezpečne manévrovať a vyhnúť sa potenciálnym nebezpečenstvám. Búrky môžu spôsobiť turbulentné oblasti, ktoré môžu lietadlo silne otrasť, a to až do bodu, keď môže byť ohrozena jeho štruktúrna integrita.

Na záver je potrebné zdôrazniť význam správnej interpretácie meteorologických hlášení a predpovedí pre letectvo. Včasná a presná informácia o búrkach môže zabezpečiť bezpečnosť posádky, cestujúcich a samotného lietadla. Preto je neustála komunikácia medzi pilotmi a meteorológmi, ako aj využívanie moderných technológií na sledovanie počasia, nevyhnutná pre bezpečný let.

Bouřka (v letištních hlášeních a předpovědích, použito samostatně znamená hřmění bylo slyšet ale na letišti se nevyskytují žádné srážky) – Thunderstorm

Squall má skratku SQ. SQ (Squall) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Thunderstorm (followed by RA= rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e. g. TSRASN = thunderstorm with rain and má skratku TS…. TS… (Thunderstorm (followed by RA= rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e. g. TSRASN = thunderstorm with rain and) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *