Navigačné rokov

Kros-kontinentálny let, známy aj ako Cross-country v anglickom jazyku, predstavuje špecifický typ letu v leteckom priemysle. Ide o let, ktorý vedie z miesta odletu na …

Južným smerom

Južným smerom, v anglickom jazyku označovaným ako Southbound, je letecký výraz, ktorý popisuje smer letu alebo pohybu lietadla na juh. V leteckom kontexte je dôležité …

Severovýchod

Severovýchod je jedným zo štyroch hlavných svetových kompasových smerov, ktoré určujú polohu alebo smer na zemeguli. Tento smer je základným orientačným bodom nielen v leteckej …

Severozápad

Severozápad je jedným zo smerov na kompase, ktorý leží medzi severom a západom. V geografickom kontexte označuje smer alebo oblasť, ktorá sa nachádza medzi týmito …

Navigácia

Navigácia predstavuje súbor techník, metód a nástrojov, ktoré sú používané na určenie polohy a smerovania lietadla vo vzdušnom priestore. Je to nevyhnutný aspekt letectva, pretože …

Juhovýchod

Jihovýchod je geografický smer, ktorý je špecifikovaný ako polovičný smer medzi juhom a východom. Tento smer sa v leteckej terminológii označuje ako South-east v angličtine …

Juhozápad

Jihozápad (South-west) Jihozápad je geografický smerový termín, ktorý označuje smernicu medzi juhom a západom. Je to smer, ktorý je zároveň južný a západný, nachádza sa …