Juhozápad

Jihozápad (South-west)

Jihozápad je geografický smerový termín, ktorý označuje smernicu medzi juhom a západom. Je to smer, ktorý je zároveň južný a západný, nachádza sa medzi týmito dvoma hlavnými svetovými stranami. V leteckom a nautickom kontexte je jihozápad dôležitým orientačným bodom pre navigáciu a určovanie smeru letu alebo plavby.

Poznámka: Termín jihozápad sa používa vo viacerých odvetviach, vrátane leteckej navigácie, námorníctva, geografie a meteorológie. Je to základný kúsok informácií pre pilotov, námorníkov a iných profesionálov, ktorí sa zaoberajú riadením pohybu v priestore.

Jihozápad predstavuje jednu zo šestnástich hlavných smerových bodov, ktoré delia kompasový ružicový diagram a ktoré majú kľúčový význam pri stanovovaní polohy, kurzu a trasy letu alebo plavby. Pri leteckých navigačných systémoch a letových plánoch je dôležité presne rozpoznať a interpretovať jihozápadný smer, aby sa zabezpečila presná navigácia a bezpečný priebeh letu.

Jihozápad – South-west

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥