Kašovitý sneh

Kašovitý sneh (Slush)

Kašovitý sneh je špecifický druh snehu nasýteného vodou, ktorý sa vyskytuje v podmienkach, kde dochádza k rozmrazovaniu snehu alebo pri zmiešaní snehu s vodou. Tento druh snehu sa vyznačuje tým, že je nasýtený vodou a pri prudkom došliapnutí či pohybe sa ľahko rozstrekne. Jeho hustota sa pohybuje v rozmedzí od 0,5 do 0,8 kg/dm³.

Poznámka: V prípade súčasného výskytu ľadu, suchého snehu a vrstvy vody, najmä počas dažďa alebo dažďa so snehom, môže hustota týchto hmôt presahovať hodnotu 0,8 kg/dm³. Tieto hmoty majú vyšší obsah vody alebo ľadu, sú priesvitnejšie a ľahšie sa odlišujú od kašovitého snehu pri vyššej hustote.

Kašovitý sneh je zvlášť dôležitým faktorom pri prevádzke na letiskách a iných dopravných plochách, pretože môže výrazne ovplyvniť bezpečnosť a riadenie vozidiel či lietadiel počas rozmrazovania alebo zrážok.

Sneh nasýtený vodou, ktorý sa pri prudkom došliapnutí chodidla rozstrekne, a ktorého hustota je od 0, 5 do 0, 8 kg. dm-3. Poznámka: Pri súčasnom výskyte ľadu, snehu alebo vrstvy vody, môžu najmä pri daždi, pri daždi so snehom alebo pri snežení vzniknúť hmoty s hustotou nad 0, 8 kg. dm-3. Tieto sú vplyvom vysokého obsahu vody alebo ľadu priesvitnejšie a pri vyššej hustote sú ľahko rozlíšiteľné od kašovitého snehu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *