Cieľový rokov

Cieľový rokov

Cieľový rokov je letecký odborný výraz, ktorý označuje postup, pri ktorom sa využíva zaměřovacího zařízení jednej rádiové stanice a vysílání druhej rádiové stanice. V tomto procese je aspoň jedna zo staníc pohyblivá a nepretržite sa pohybuje smerom k druhej stanici. Tento postup je dôležitý pre navigáciu v leteckom prostredí a zabezpečuje presnú navigáciu a určovanie polohy lietadla.

V leteckom svete je kľúčové mať presné informácie o polohe a smeru lietadla počas letu. Cieľový rokov umožňuje leteckým posádkam určiť ich polohu pomocou rádiových signálov od rádiových staníc, ktoré sa nachádzajú na zemi alebo na iných lietadlách. Počas cieľového rokovu pohyblivá stanica neustále sleduje signály od statickej stanice a riadi svoj smer, aby sa neprestajne približovala k tejto stanici.

Tento proces je nevyhnutný pre rôzne letecké operácie, najmä pri presnom pristávaní na letisku alebo navigácii v zložitých leteckých podmienkach. Cieľový rokov prispieva k bezpečnosti a presnosti leteckých operácií tým, že umožňuje leteckým posádkam vedieť, kde sa nachádzajú v reálnom čase a ako presne sledovať ich trasu.

Postup, při kterém se používá zaměřovacího zařízení jedné rádiové stanice a vysílání druhé rádiové stanice, z nichž alespoň jedna je stanice pohyblivá a pohybuje se nepřetržitě ke druhé stanici.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥