Duration

Termín Duration v leteckom kontexte označuje časový interval, počas ktorého prebieha určitá letecká operácia, napríklad let. Táto doba sa meria od okamihu, kedy lietadlo začne pohyb na letisku alebo štarte, až po okamih jeho pristátia na cieľovom letisku.

Duration je dôležitým aspektom letectva, pretože pomáha cestujúcim, posádke a letectvom ako celku plánovať a riadiť lety. Pre cestujúcich znamená duration predstavu o tom, ako dlho bude let trvať, čo im umožňuje plánovať svoj čas a zabezpečiť si potrebné pohodlie počas letu.

Pre letecké spoločnosti a posádku je duration dôležitá pri plánovaní paliva, potravín a iných zásob na palube. Taktiež ovplyvňuje logistiku na letiskách, vrátane prípravy lietadla pred štartom a jeho údržby po pristátí.

V prípade medzinárodných letov je duration jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje letový plán, vrátane času potrebného na prekročenie medzinárodných hraníc a dohľad colných a bezpečnostných orgánov. Preto je dôležité, aby duration bola presne vypočítaná a zohľadnená v celkovom riadení letov a letectva ako celku.

Termín Duration je v leteckom priemysle značený skratkou DUR. Táto skratka sa používa v dokumentoch, komunikácii a iných leteckých záznamoch na identifikáciu a sledovanie časových intervalov súvisiacich s leteckými operáciami. Tieto štandardy sú v súlade s medzinárodnými smernicami organizácie ICAO (International Civil Aviation Organization), ktorá je zodpovedná za reguláciu a bezpečnosť civilného letectva po celom svete.

Duration má skratku DUR. DUR (Duration) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *