Kandela

Kandela (označovaná ako Candela) je jednotkou svítivosti v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Je definovaná ako svítivost v kolmém smere plochy 1/600 000 metra štvorcového čierneho telesa pri teplote tuhnutia platiny a za tlaku 101 325 Newtonov na meter štvorcový. Táto definícia precízne určuje hodnotu kandely a poskytuje jasné referenčné meradlo pre svetelnú intenzitu v danom smere.

Pre letecký priemysel je jednotka kandela dôležitá pre meranie intenzity svetla vo svetelných zariadeniach na palube lietadiel. Svetlá a svetelné signalizačné systémy v lietadlech sú kritické pre bezpečnosť letu, najmä počas nočných letov alebo v zlých poveternostných podmienkach.

Letiská, lietadlá a iné letecké zariadenia často používajú svetelné systémy na signalizáciu rôznych informácií a udalostí. Tieto svetlá musia byť dostatočne jasné a viditeľné pre posádku, aby mohli správne interpretovať rôzne signály a indikátory. Intenzita svetla v kandele je kľúčovým faktorom pri návrhu a hodnotení týchto svetelných systémov.

V leteckom prostredí je správne a presné meranie svetelnej intenzity dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti letu a riadneho fungovania leteckých svetelných systémov. Svetlá označujúce pristávacie dráhy, obvody letiska, rôzne oblasti letiska a iné kritické body v leteckom prostredí musia mať definovanú intenzitu svetla v kandele na zabezpečenie optimálnej viditeľnosti a bezpečného riadenia letu.

Preto je pochopenie a dodržiavanie hodnôt v kandele dôležité pre letecký priemysel. Intenzita svetla meraná touto jednotkou poskytuje konkrétny a štandardizovaný spôsob hodnotenia svetelných zariadení v lietadlech, čo zabezpečuje bezpečné a efektívne riadenie letov, najmä za zhoršených svetelných podmienok.

Kandela – Candela

Svítivost v kolmém směru plochy 1/600 000 metru čtverečního černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny za tlaku 101 325 Newtonu na metr čtvereční.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥