Knot, uzol

Knots je jednotka rýchlosti používaná v leteckom priemysle a na mori. Táto jednotka je definovaná ako jedna náutická míľa za hodinu, čo znamená rýchlosť jednej míle na hodinu vo vode alebo vo vzduchu. Skratka pre jednotku knots je kt alebo kt/h.

Názov knots pochádza zo starých meracích prístrojov, ktoré mali tvar uzlov na lankách, ktoré sa púšťali do mora. Merili sa tým, koľko uzlov (uzlov) bolo možné odvinúť za určitý čas. Táto technika bola spoľahlivým spôsobom merania rýchlosti na lodiach a neskôr aj vo vzduchu.

V leteckom priemysle sú knots dôležité pre určenie rýchlosti letu lietadla. Lietadlá majú rôzne rýchlosti pre rôzne fázy letu. Napríklad rýchlosť vzlietania a pristávania sa meria v knots, pretože je dôležité, aby lietadlo dosiahlo minimálnu bezpečnú rýchlosť počas týchto kritických fáz letu.

Meranie rýchlosti v knots je kľúčové aj pri navigácii a plánovaní letov. Piloti používajú tieto hodnoty na výpočet času potrebného na urazenie určitej vzdialenosti a na výpočet odhadovaného príchodu na cieľové letisko.

V námornej doprave sú knots tiež dôležité. Námorné lode používajú túto jednotku na meranie rýchlosti, najmä pri plánovaní trás a odhadovaní času potrebného na prekonanie danej vzdialenosti.

V záverečnom hodnotení je jednotka knots dôležitým meradlom rýchlosti v leteckom priemysle a námornej doprave. Je to štandardný a presný spôsob merania rýchlosti vodných plavidiel a lietadiel, čo zabezpečuje bezpečnosť a efektivitu pri pohybe vo vzduchu aj na vode.

Knot, uzel – Knots

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥