Kvalita údajov

Kvalita údajov

Kvalita údajov predstavuje stupeň alebo úroveň spoľahlivosti, že poskytované údaje spĺňajú požiadavky ich používateľa pokiaľ ide o presnosť, rozlišovaciu presnosť (rozlíšenie) a integritu. V oblasti leteckého priemyslu je kvalita údajov nevyhnutná pre bezpečnú a efektívnu prevádzku lietadiel.

Presnosť údajov je zásadná pre bezpečný let. Piloti, riadiaci letovej prevádzky a ďalší odborníci musia mať dôveru v údaje, ktoré majú k dispozícii. Ak sú údaje presné, umožňujú presné navigácie, spoľahlivé vyhodnocovanie počasia a ďalšie dôležité letecké operácie.

Rozlišovacia presnosť, známa aj ako rozlíšenie, je schopnosť systému zaznamenávať a zobrazovať malé rozdiely v údajoch. Vo svete leteckej navigácie môže aj malá odchýlka mať veľký význam. Preto je dôležité, aby systémy mali vysokú rozlíšovaciu presnosť, aby mohli odhaliť aj najmenšie zmeny v letových podmienkach.

Integrita údajov znamená, že údaje nie sú počas prenosu alebo spracovania poškodené alebo zmenené. Zachovanie integrity údajov je kľúčové pre zabezpečenie, že informácie, na ktorých sa piloti a leteckí odborníci spoliehajú, sú spoľahlivé a neporušené.

Pretože letecký priemysel závisí od rôznych druhov údajov, vrátane navigačných údajov, meteorologických informácií a údajov o prevádzke lietadiel, zabezpečenie kvality údajov je kľúčové pre bezpečný a efektívny letecký pohyb. S vysokou kvalitou údajov sa minimalizuje riziko chýb a zlepšuje sa celková bezpečnosť a spoľahlivosť leteckých operácií.

Stupeň alebo úroveň spoľahlivosti, že poskytované údaje spĺňajú požiadavky ich používateľa pokiaľ ide o presnosť, rozlišovaciu presnosť (rozlíšenie) a integritu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *