Light

Termín Light v leteckom odbore sa používa na označenie intenzity meteorologických javov, interferencie alebo statických hlásení. Napríklad skratka FBL RA znamená ľahký dážď (light rain), pričom FBL indikuje ľahkú intenzitu tohto zrážkového javu.

V leteckých komunikáciách je dôležité presne charakterizovať meteorologické podmienky a iné významné udalosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letu. Používanie štandardizovaných skratiek a kódov, ako je FBL, pomáha pilotom, riadiacim vežiam a ďalším odborníkom rýchlo a jasne komunikovať o aktuálnych podmienkach.

Skratka FBL je v súlade s medzinárodnými štandardmi stanovenými organizáciou ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) v ich dokumente 8400, ktorý obsahuje štandardizované skratky a kódy používané v leteckých operáciách a komunikáciách.

Light (used to indicate the intensity of-weather phenomena, interference or static reports, e. g. FBL RA = light rain) má skratku FBL. FBL (Light (used to indicate the intensity of-weather phenomena, interference or static reports, e. g. FBL RA = light rain)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥