Order

Termín Order v leteckom odbore označuje oficiálny príkaz alebo inštrukcie, ktoré sú vydávané leteckými autoritami alebo riadiacimi orgánmi. Tieto príkazy môžu byť týkajúce sa rôznych aspektov leteckej prevádzky, vrátane letového plánu, bezpečnostných opatrení, pristávania a vzlietania, alebo iných špecifických požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a prevádzky.

Vo svete leteckej dopravy je dôležité, aby sa piloti a personál leteckej spoločnosti striktne riadili vydanými príkazmi a inštrukciami, ktoré sú známe pod skratkou ORD. Tieto príkazy môžu byť vzťahované k rôznym situáciám, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky.

Skratka ORD sa používa v komunikačných systémoch na označenie príkazov a inštrukcií, aby sa minimalizovala chybovosť a zabezpečila jasná a jednoznačná komunikácia medzi leteckými profesionálmi a riadiacimi orgánmi.

Významnou súčasťou bezpečného letectva je dodržiavanie príkazov a inštrukcií uvedených v ORD a ich presné vykonávanie. Týmto spôsobom je zabezpečená konzistentná a bezpečná prevádzka lietadiel, čo je zásadné pre letecký priemysel a bezpečnosť cestujúcich.

Order má skratku ORD. ORD (Order) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥