Machovo číslo

Machovo číslo – Mach Number

Machovo číslo, značené písmenem M, je důležitým leteckým parametrem, který udává poměr mezi skutečnou rychlostí letadla a rychlostí zvuku ve vzduchu. Je to bezrozměrné číslo, které udává, kolikrát je aktuální rychlost letadla větší než rychlost zvuku ve stejných podmínkách.

Machovo číslo je pojmenováno po rakouském fyzikovi a filozofovi Ernstovi Machovi, který se zabýval studiem proudění vzduchu a zkoumal chování objektů blízko rychlosti zvuku. Pomocí tohoto čísla mohou piloti sledovat, jak rychle se letadlo pohybuje ve srovnání s rychlostí zvuku, což je důležité zejména při letu ve vysokých nadmořských výškách a rychlostech.

Když je Machovo číslo menší než 1, letadlo letí pod rychlostí zvuku, což se nazývá podzvuková rychlost. Naopak, když je Machovo číslo větší než 1, letadlo letí nad rychlostí zvuku, což se nazývá nadzvuková rychlost. V nadzvukových podmínkách se letadla setkávají s různými aerodynamickými jevy, jako je vznik vln před letadlem, které jsou důležité pro návrh nadzvukových letadel.

Pro piloty je sledování Machova čísla klíčové pro bezpečný let, zejména při překračování hranice nadzvukového letu. Správné chápání a monitorování tohoto parametru umožňuje pilotům efektivně řídit letadlo a přizpůsobit letový režim aktuálním podmínkám ve vzduchu.

M means mach number.

M znamená Machovo číslo.

Machovo číslo (před číselným údajem) – Mach number (followed by figures)

Mach number means the ratio of true air speed to the speed of sound.

Machovo číslo znamená poměr skutečné rychlosti letu k rychlosti zvuku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *