Nie je k dispozícii

V leteckom odbornom jazyku sa fráza Není k dispozici (uvést, je-li to na místě, důvod) prekladá do angličtiny ako Not available (specify reason if appropriate). Táto fráza je dôležitá v leteckých operáciách, keďže označuje, že určitá služba, zariadenie alebo informácia nie je momentálne k dispozícii alebo nedostupná. Toto označenie môže byť aplikované na rôzne aspekty leteckej prevádzky a je dôležité pre pilotov, personál na zemi a ostatných zúčastnených, aby správne porozumeli obmedzeniam alebo zmenám v službách alebo zariadeniach, ktoré môžu ovplyvniť plynulý priebeh letu.

Fráza Není k dispozici (uvést, je-li to na místě, důvod) sa často vyskytuje v kontexte leteckých služieb alebo vybavenia, ktoré sú dočasne mimo prevádzky. Dôvody môžu byť rôznorodé, vrátane plánovaných údržb, opráv, bezpečnostných overení alebo iných okolností, ktoré vyžadujú dočasné zastavenie služieb alebo zariadení.

Piloti a ostatní leteckí profesionáli musia byť informovaní o tom, čo je momentálne nedostupné, aby mohli riadne plánovať a vykonať svoje letecké operácie. Keď je niečo označené ako Not available, znamená to, že to nie je možné využiť a že by sa malo brať do úvahy pri plánovaní letov a príslušných postupov.

Je dôležité, aby boli všetci členovia leteckého personálu a ďalší zúčastnení zamestnanci oboznámení s označením Not available a pochopili jeho význam. Toto označenie umožňuje jednotnú komunikáciu medzi rôznymi oddeleniami a zabezpečuje, že všetci sú si vedomí obmedzení alebo nedostupnosti určitých služieb alebo zariadení.

V leteckom priemysle, kde je bezpečnosť a presnosť kľúčová, je dôležité, aby informácie o dostupnosti boli jasné a presné. Označenie Není k dispozici (uvést, je-li to na místě, důvod) je jedným z nástrojov, ktoré pomáhajú zabezpečiť, že všetci sú informovaní a že letecké operácie sú riadne plánované a vykonávané s ohľadom na dostupnosť služieb a zariadení.

Není k dispozici (uvést, je-li to na místě, důvod) – Not available (specify reason if appropriate)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *