Nie pred, nie skôr

V leteckom kontexte sa termín Not before, v preklade Nie pred alebo Nie skôr, používa na určenie časového obdobia, počas ktorého nie je možné vykonať určitú akciu alebo udalosť pred stanoveným dátumom alebo časom. Tento výraz je dôležitý v leteckej doprave, najmä pri plánovaní letov a riadení leteckých operácií.

Not before je podmienka, ktorú je potrebné dodržať z dôvodu bezpečnosti a správneho koordinovania leteckých aktivít. Používa sa napríklad pri stanovovaní časových intervalov medzi dvoma letmi, aby sa predišlo kolíziám alebo konfliktom v leteckom priestore. Tento termín je tiež kľúčový pre údržbu lietadiel a iných leteckých zariadení, keďže určité úkony nemôžu byť vykonané pred určitým časom alebo dátumom, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a správne fungovanie.

V prípade leteckých povolení alebo schválení je dôležité rešpektovať termín Not before, aby sa dodržiavali predpisy a bezpečnostné normy leteckej dopravy. Tento výraz je preto neoddeliteľnou súčasťou leteckých operácií a zabezpečuje, že všetky lety a príslušné činnosti sú riadené a vykonávané v súlade s leteckými predpismi a bezpečnostnými štandardmi.

Ne před, ne dříve – Not before

Komentáre k článku Nie pred, nie skôr (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥