Indikácia polohy

Indikácia polohy, v leteckom kontexte známa ako Position Indication, je vizuálne označenie polohy letadla, letištného mobilného prostriedku alebo iného objektu vo forme symbolu alebo inou formou než symbol na situačnom zobrazení. Táto informácia je kľúčová pre riadenie leteckej prevádzky a umožňuje leteckým kontrolórom, pilotom a ďalšiemu personálu v leteckej doprave sledovať polohu a pohyb lietadiel a ďalších vozidiel na letisku alebo v jeho okolí.

Position Indication poskytuje vizuálne údaje o aktuálnej polohe vozidiel na letiskovej ploche alebo v blízkom okolí. Tieto údaje môžu zahŕňať umiestnenie vzhľadom na vzletové a pristávacie dráhy, terminály, parkoviská, výjazdy a iné kľúčové oblasti letiska. Symboly alebo iné vizuálne značky sa zobrazujú na situácii letiska na obrazovke riadiaceho systému, čo umožňuje leteckým kontrolórom sledovať pohyb lietadiel a riadiť ich bezpečné pohyby v rámci letiska.

Táto informácia je nevyhnutná pre riadenie leteckej prevádzky, zabezpečuje bezpečné odlety a pristátia, minimalizuje riziko kolízií a pomáha zabezpečiť plynulý pohyb lietadiel a ďalších vozidiel na letisku. Position Indication je integrálnou súčasťou moderných leteckých systémov riadenia letovej prevádzky, ktoré zvyšujú efektivitu, bezpečnosť a spoľahlivosť leteckej dopravy po celom svete.

Vizuální označení polohy letadla, letištního mobilního prostředku nebo jiného objektu ve formě symbolu nebo v jiné formě než symbolu na situačním zobrazení.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥