Noc

Noc je obdobie, ktoré nasleduje po západe slnka a predchádza východu slnka. Je to doba, keď je okolitá atmosféra v tme, pretože slnko je pod obzorom a neosvetľuje okolie svojím svetlom. Dĺžka noci sa líši v závislosti od ročného obdobia a geografickej polohy miesta na Zemi.

V leteckom kontexte sa noc definuje ako časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný podobný časový interval medzi západom a východom slnka. Tento časový úsek môže byť stanovený príslušným leteckým úradom na základe geografických a meteorologických faktorov daného regiónu.

Občiansky súmrak končí večer, keď je stred slnečného disku 6° pod horizontom, a občianske svitanie začína ráno, keď je stred slnečného disku 6° pod horizontom. Tieto hodnoty môžu variabilne ovplyvniť faktory ako zemepisná poloha, ročné obdobie a miestne meteorologické podmienky.

Pre civilné letectvo v Slovenskej republike je noc definovaná ako časový úsek medzi západom a východom slnka podľa miestneho poludníka. To znamená, že je to doba, keď je okolie neosvetlené prirodzeným slnečným svetlom a potrebné sú umelé svetelné zdroje na zabezpečenie viditeľnosti a bezpečnosti v leteckej prevádzke.

Noc je dôležitým aspektom v letectve, pretože ovplyvňuje bezpečnosť letov a stanovuje požiadavky na osvetlenie letísk, lietadiel a príslušenstva na zabezpečenie viditeľnosti a navigácie v tmavých podmienkach. Piloti a letecký personál sú špeciálne školení na lety v nočných podmienkach a dodržiavajú prísne bezpečnostné postupy na minimalizáciu rizík spojených s nočnou leteckou prevádzkou.

Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad. Poznámka: Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem.

Noc – Night

Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný Úřad.

Časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania, alebo iný časový úsek medzi západom a východom slnka, ako to stanoví Letecký úrad.

Night má skratku NGT. NGT (Night) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania, alebo iný podobný časový interval medzi západom a východom slnka, tak ako stanoví letecký úrad. Poznámka 1: Občiansky súmrak končí večer, keď je stred slnečného disku 6° pod horizontom a občianske svitanie začína ráno, keď je stred slnečného disku 6° pod horizontom. Poznámka 2: Na účely civilného letectva Slovenskej republiky sa noc rozumie ako časový úsek medzi západom a východom slnka podľa miestneho poludníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥