On request

V leteckom priemysle sa termín On request používa na označenie situácie, kde je určitá služba, procedúra alebo informácia k dispozícii len na požiadanie. To znamená, že používateľ môže požiadať o danú službu alebo informáciu, ale nie je poskytovaná automaticky alebo pravidelne.

Termín On request je kľúčovým aspektom v leteckej komunikácii a riadení letov, pretože označuje, že určitá činnosť alebo služba bude vykonaná len v prípade, že bude explicitne požiadaná o ňu príslušnou stranou. Napríklad, ak letecká posádka potrebuje špecifické informácie o počasí pre určitú destináciu, môže požiadať riadiaceho dispečera o tieto informácie On request. To znamená, že informácie nebudú poskytnuté automaticky, ale až v prípade, že sú žiadané.

V leteckom slovníku je skratka pre On request O/R. Skratka O/R (On request) je súčasťou štandardizovaných skratiek a kódov, ktoré sa používajú v leteckom priemysle na jednoznačnú identifikáciu rôznych situácií, požiadaviek alebo pokynov. Tieto skratky sú definované medzinárodnými organizáciami, ako je ICAO (International Civil Aviation Organization), aby sa zabezpečila jednotná a konzistentná komunikácia v leteckom odvetví.

On request (O/R) je dôležitým pojmom v leteckej terminológii, ktorý pomáha zabezpečiť presné a efektívne riadenie letových operácií. Jeho použitie zabezpečuje, že komunikácia a poskytovanie služieb sú v súlade s požiadavkami a potrebami letových posádok a ostatných účastníkov leteckej prevádzky.

On request má skratku O/R. O/R (On request) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Komentáre k článku On request (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥