ornitoptéra

Ornitoptéra

Ornitoptéra je motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vztlak i ťah na dopredný let sa vyvoláva v podstate aerodynamickými silami vznikajúcimi mávavým pohybom nosných plôch. Ornitoptéra (z gréckych slov ornithos – vták a pteron – krídlo) je lietadlo s mávajúcimi krídlami. Návrhári ornitoptér boli inšpirovaní početnými príkladmi zo živočíšnej ríše – vtákmi, netopiermi, či hmyzom. Prvú ornitoptéru zostrojil francúzsky priekopník letectva Louis Blériot v roku 1900. (Louis Blériot bol tiež prvým človekom, ktorý 25. júla 1909 preletel cez La Manche.)

Blériot však nebol jediný, kto sa pokúsil o tento druh lietadla. Mnohí ďalší inovátori túžili vytvoriť stroj, ktorý by napodobňoval vtáky svojím pohybom. Edward Frost z Cambridgeshire skonštruoval ornitoptéru v roku 1902, ktorá mala vtáčie krídla a bola poháňaná ľudskou silou. Idea spočívala v tom, že motor by nahradil ľudské svaly, čo by umožnilo lietadlu vzlietnuť do vzduchu.

Avšak počas pokusov sa ukázalo, že konštrukcia ornitoptéry prináša mnoho technických a aerodynamických problémov. Mávavý pohyb krídel vyžaduje veľkú silu a koordináciu, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné ľudskými svalmi. Navyše, takýto spôsob letu je veľmi nestabilný a neefektívny voči iným technologickým riešeniam, ktoré boli vyvinuté v nasledujúcich desaťročiach.

Ornitoptéra je dnes považovaná za zaujímavý historický experiment v oblasti letectva, no jej praktické využitie sa nikdy neuskutočnilo. Napriek tomu zostáva symbolom ľudského snívačstva a túžby lietať ako vták, hoci moderné lietadlá a technológie nám dnes umožňujú dosiahnuť tento sen bez potreby mávajúcich krídel.

Ornitoptéra je motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vztlak i ťah na dopredný let sa vyvoláva v podstate aerodynamickými silami vznikajúcimi mávavým pohybom nosných plôch. Ornitoptéra (z gr. ornithos “vták” a pteron “krídlo”) je lietadlo s mávajúcími krídlami. Návrhári ornitoptér boli inšpirovaní početnými príkladmi zo živočíšnej ríše – vtákmi, netopiermi, či hmyzom. Prvú ornitoptéru zostrojil francúzsky priekopník letectva Louis Blériot v roku 1900. (Ten Louis Blériot, ktorý 25. júla 1909 ako prvý preletel kanál La Manche. ) Nebol jediný, kto išiel týmto smerom a ako všetci ostatní, aj on prišiel na to, že postaviť lietadlo, ktoré nemá pevné krídla, ale také, s ktorými máva podobne ako vtáky, nebol dobrý nápad. Ani vtedy nie, keď krídlami namiesto človeka hýbe motor. Presne tak totiž mala ornitoptéra fungovať. Ornitoptéra, ktorú skonštruoval Edward Frost z Cambridgeshire v roku 1902, mala vtáčie krídla a bola vysoká ako dvaja nad sebou stojaci muži. Bola na ľudský pohon.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥