Plus

V leteckom jazyku sa výraz Plus označuje skratkou PS. Táto skratka je súčasťou medzinárodných leteckých kódov a skratiek, ktoré sa používajú na efektívnu komunikáciu a zabezpečenie jednoznačného porozumenia medzi pilotmi, leteckými dispečermi a ostatnými profesionálmi pôsobiacimi v oblasti leteckej dopravy.

V kontexte leteckých operácií môže byť výraz Plus použitý na viaceré spôsoby. Môže sa týkať zlepšenia leteckej bezpečnosti, pridania dodatočných služieb alebo prvkov do letu alebo môže signalizovať pozitívne zmeny v leteckej prevádzke. V každom prípade je dôležité, aby piloti a personál zodpovedný za riadenie letov správne porozumeli tomuto výrazu a jeho kontextu, aby zabezpečili bezpečný a efektívny priebeh letových operácií.

Plus má skratku PS. PS (Plus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥