Possible

V leteckom priemysle je dôležité mať jasné a presné termíny na označenie rôznych situácií, stavov alebo možností, ktoré môžu nastať počas letu alebo na letisku. Jeden z týchto termínov je Possible, čo v preklade znamená možné. Tento výraz sa využíva na indikáciu situácií, kde existuje šanca alebo pravdepodobnosť, že sa daná udalosť alebo situácia môže stať.

V praxi sa termín Possible používa v rôznych kontextoch leteckých operácií. Napríklad, letové posádky ho môžu využiť pri zhodnotení možných alternatívnych trás letu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Dispečeri ho môžu použiť pri posudzovaní možných oneskorení letov alebo zmenách v pláne letu z dôvodu technických problémov.

V komunikácii medzi pilotmi, dispečermi a riadiacimi vežami letísk môže byť termín Possible kľúčový pri riešení situácií, kde je potrebné zohľadniť rôzne scenáre a možnosti. Táto flexibilita je dôležitá pre bezpečnosť a efektívnosť leteckých operácií.

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) definovala skratku POSS pre označenie termínu Possible v štandardoch komunikácie a dokumentácie. Táto štandardizácia zabezpečuje jednotný a jasný prenos informácií medzi všetkými zúčastnenými stranami v leteckom priemysle.

Possible má skratku POSS. POSS (Possible) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *