Predpolia

Predpolie, známe aj pod odborným termínom Clearway, predstavuje špecifickú plochu na zemi alebo na vode, ktorá je pod dohľadom Ústredného leteckého úradu (ÚCL) vyčlenená alebo upravená tak, aby mohla byť využitá ako použiteľná plocha. Táto oblasť umožňuje lietadlu vykonať časť svojho počiatočného stúpania do predpísanej výšky.

Clearway, označované skratkou CWY, je dôležitým pojmom v leteckom odbore. Táto plocha poskytuje pilotom bezpečný priestor na zvýšenie výšky letu, čo je kľúčové v štádiu vzletu. Clearway je jasne definované a regulované leteckými úradmi, pričom je nevyhnutné mať presné vedomosti o jeho parametroch pre bezpečné a efektívne letecké operácie.

Podľa medzinárodných noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) je Clearway zahrnuté v ich štandardoch a predpisovalch. Skratka CWY sa často používa v leteckých dokumentoch na celom svete a je kritická pre riadne a bezpečné riadenie letov. Účelom Clearway je umožniť lietadlu bezpečné stúpanie nad špecifickou plochou, čím sa zabezpečuje, že letoun dosiahne potrebnú výšku nad terénom a ostatnými prekážkami, čo je zásadné pre bezpečnosť letu a cestujúcich na palube.

Je dôležité zdôrazniť, že Clearway je navrhované, upravované a udržiavané podľa prísnych noriem a bezpečnostných štandardov leteckého priemyslu. Jeho korektná identifikácia a správne využitie sú nevyhnutné pre bezpečný a plynulý priebeh leteckých operácií. Piloti a letecký personál majú povinnosť byť plne oboznámení s Clearway na konkrétnom letisku, na ktorom vykonávajú operácie, aby zabezpečili bezpečnosť a pohodlie všetkých cestujúcich a členov posádky.

Předpolí – Clearway

Pravoúhlá plocha na zemi nebo na vodě, vymezená pod dohledem ÚCL, vybraná nebo upravená jako použitelná plocha, nad níž může letoun provést část svého počátečního stoupání do předepsané výšky.

Clearway má skratku CWY. CWY (Clearway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *