Provedu

Provedu – Provedu

V leteckých komunikáciách je dôležité mať štandardizované a jasné výrazy, aby sa predišlo nedorozumeniam a zabezpečila bezpečnosť letu. Jeden z takýchto výrazov je Provedu, ktorý sa používa v situáciách, keď pilot alebo člen posádky potvrdzuje, že sa zaväzuje vykonať určitú akciu alebo splniť nejaký pokyn. Táto fráza je dôležitá pre plynulú komunikáciu medzi riadiacim centrom a letom.

V prípade radiotelefónnej komunikácie sa skratka alebo výraz Provedu odosiela ako hovorené slovo. Pilot, keď dostane pokyn alebo inštrukciu od riadiaceho centra, odpovedá týmto výrazom na potvrdenie, že pochopil pokyn a bude ho vykonávať. Týmto spôsobom sa zabezpečuje efektívna a presná komunikácia medzi riadiacim centrom a letom, čo je kľúčové pre bezpečnosť a efektívnosť leteckej prevádzky.

Provedu má skratku WILCO. WILCO (Will Comply) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú štandardizované podľa smerníc Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a používajú sa vo všetkých aspektoch leteckej komunikácie na celom svete.

Provedu – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Will comply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *