Sievert

Sv – Sievert

Sv (Sievert) je jednotka merania ekvivalentu dávky ozárenia, ktorá odpovedá 1 joulu energie absorbovanej kilogramom hmoty. Táto jednotka sa používa na vyjadrenie biologického účinku ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus. Sievert berie do úvahy rôzne druhy žiarenia a ich schopnosť spôsobiť biologické poškodenie tkanív.

V leteckom priemysle je dôležité mať presné merania dávky ozárenia pre ochranu posádky a pasažierov. Pracovníci v leteckom priemysle môžu byť vystavení rôznym zdrojom ionizujúceho žiarenia, vrátane kozmického žiarenia vo vysokých nadmorských výškach a žiarenia zabezpečujúceho letecké zariadenia.

Meranie dávky ožiarenia v Sievertoch je dôležitým aspektom v leteckom priemysle, pretože pomáha určiť úroveň expozície žiareniu pre jednotlivcov, ktorí môžu byť vystavení určitým žiareniam vo svojom pracovnom prostredí. Tieto údaje sa následne používajú na hodnotenie rizika a vypracovanie bezpečnostných opatrení, ktoré zabezpečujú, že pracovníci a cestujúci v leteckom priemysle sú v bezpečí pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia.

Jednotka ekvivalentu dávky ozáření odpovídajícímu 1 J. kg-1.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥