Tu … alebo s týmto

Tu … alebo s týmto sú výrazy, ktoré sa často používajú v leteckej komunikácii, aby sa zdôraznila dôležitosť alebo umiestnenie konkrétnej informácie, dokumentu alebo inštrukcie. …

Moldavsko

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Moldavsko (Moldova), pozostáva zo znakov ER. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Here … or herewith

Skratka ER, znamenajúca Here… or herewith, je dôležitým termínom v oblasti civilného letectva a je široko akceptovaný medzi leteckými odborníkmi. Tento termín je súčasťou systému …