Here … or herewith

Skratka ER, znamenajúca Here… or herewith, je dôležitým termínom v oblasti civilného letectva a je široko akceptovaný medzi leteckými odborníkmi. Tento termín je súčasťou systému skratiek a kódov stanoveného Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO – International Civil Aviation Organization).

Definícia termínu Here… or herewith

Terminológia Here… or herewith sa často používa v letectve v súvislosti s právnymi dokumentmi, inštrukciami a vyhláseniami. Znamená, že niečo je uvedené buď priamo v aktuálnom dokumente alebo je s ním priložené alebo súvisí s ním v istom kontexte. Je to dôležité pre presné a jednoznačné komunikácie v leteckých procedúrach a dokumentácii.

Medzinárodná norma

Skratka ER (Here… or herewith) je súčasťou medzinárodne uznávanej normy ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva). Táto organizácia zaviedla systém skratiek a kódov, ktorý pomáha vytvárať jasné a štandardizované dokumenty a komunikácie v letectve. Tieto normy sú uznávané a prijímané v celom svete, čo zlepšuje bezpečnosť a efektívnosť leteckých operácií.

Skratka ER (Here… or herewith) je dôležitým nástrojom v oblasti civilného letectva. Pomáha jasne a jednoznačne definovať vzťahy medzi dokumentmi a ich prílohami alebo súvisiacimi informáciami. Tento termín je súčasťou medzinárodnej normy ICAO, ktorá je kľúčová pre bezpečnosť a štandardizáciu letectva na celom svete.

Here… or herewith má skratku ER. ER (Here… or herewith) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥