Freezing fog

Zamrznutá hmla, známa aj pod skratkou FZFG, je meteorologický jav, ktorý má významný vplyv na letecké operácie a celkovú bezpečnosť lietania. Tento termín sa často používa v letectve a je zahrnutý v systéme skratiek a kódov ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva – International Civil Aviation Organization).

Definícia zamrznutej hmly

Zamrznutá hmla je špecifickým typom hmlistého počasia, ktorý má jednu dôležitú charakteristiku – teplota okolo bodu mrazu alebo nižšia. Hmla vzniká v situáciách, kedy vlhký vzduch nad zemou sa ochladí na teplotu, pri ktorej dochádza k zmrznutiu vodnej pary vo vzduchu. Tento jav vedie k tvorbe malých ľadových častíc, ktoré tvoria hmlu.

Vplyv na letecké operácie

Zamrznutá hmla je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje schopnosť lietadiel štartovať a pristávať. Keď je viditeľnosť v dôsledku zamrznutej hmly obmedzená, môže to mať za následok oneskorenia alebo zrušenie letov. Lietadlá musia mať špeciálne vybavenie a pravidlá pre riadenie letu, aby mohli bezpečne operovať v týchto podmienkach.

Medzinárodná Norma

Skratka FZFG (Zamrznutá hmla) je definovaná a uznávaná medzinárodne v rámci ICAO. Organizácia ICAO vypracovala dokument 8400, ktorý obsahuje definície, skratky a kódy týkajúce sa letectva, a FZFG je súčasťou tohto systému. Táto norma pomáha jednoznačne komunikovať o meteorologických podmienkach a zlepšuje bezpečnosť letectva po celom svete.

Zamrznutá hmla (FZFG) je meteorologický jav, ktorý ovplyvňuje letectvo a bezpečnosť letu. Tento termín je jasne definovaný v systéme skratiek a kódov ICAO, čo pomáha pri komunikácii a zlepšuje bezpečnosť letectva vo svetovom meradle.

Freezing fog má skratku FZFG. FZFG (Freezing fog) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥