Locator, outer

Skratka LO, ktorá znamená Locator, outer, je dôležitým pojmom v rámci civilného letectva a používa sa na označenie určitých navigačných prvkov v leteckých systémoch a komunikáciách. Tento termín je súčasťou systému skratiek a kódov stanoveného Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO – International Civil Aviation Organization).

Definícia termínu Locator, outer

Termín Locator, outer (LO) sa používa v navigačných systémoch letectva, aby označil vonkajšiu časť radiomajáku (navigačného bodu), ktorý slúži pilotom na presné určenie ich polohy a orientácie počas letu. Tento bod môže byť kľúčovým referenčným bodom pre prístrojový prístup k letisku.

Medzinárodná norma

Skratka LO (Locator, outer) je súčasťou medzinárodne uznávanej normy ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva). ICAO stanovuje systém skratiek a kódov, ktoré pomáhajú štandardizovať komunikáciu a navigáciu v leteckom priemysle. Tieto normy sú dôležité pre bezpečnosť a efektívnosť letectva na celosvetovej úrovni.

Skratka LO (Locator, outer) je dôležitým pojmom v oblasti civilného letectva, najmä v kontexte navigácie a prístrojových prístupových postupov. Tento termín je súčasťou medzinárodnej normy ICAO, ktorá je základným prvkom pre štandardizáciu a bezpečnosť leteckých operácií na celom svete.

Locator, outer má skratku LO. LO (Locator, outer) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥