Middle marker

Skratka MM, ktorá znamená Middle marker, je dôležitým pojmom v rámci civilného letectva a používa sa na označenie určitých navigačných prvkov v leteckých systémoch a komunikáciách. Tento termín je súčasťou systému skratiek a kódov stanoveného Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO – International Civil Aviation Organization).

Definícia termínu Middle marker

Termín Middle marker (MM) sa používa v prístrojovom prístupe k letisku na určenie polohy lietadla počas pristávania. Ide o zariadenie, ktoré vysiela rádiové signály a umožňuje pilotovi presne určiť strednú fázu pristátia. Toto zariadenie je kľúčovým prvkom prístrojového pristupu, najmä pri špatných poveternostných podmienkach alebo obmedzenej viditeľnosti.

Medzinárodná norma

Skratka MM (Middle marker) je súčasťou medzinárodne uznávanej normy ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva). ICAO stanovuje systém skratiek a kódov, ktoré pomáhajú štandardizovať komunikáciu a navigáciu v leteckom priemysle. Tieto normy sú dôležité pre bezpečnosť a efektívnosť letectva na celosvetovej úrovni.

Skratka MM (Middle marker) je dôležitým pojmom v oblasti civilného letectva, najmä v kontexte prístrojových prístupových postupov a pristávania. Tento termín je súčasťou medzinárodnej normy ICAO, ktorá je základným prvkom pre štandardizáciu a bezpečnosť leteckých operácií na celom svete.

Middle marker má skratku MM. MM (Middle marker) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥