Vztýčené

Výraz vztyčené sa v leteckom kontexte používa na označenie stavby, štruktúry alebo zariadenia, ktoré boli postavené alebo vytvorené vo vzpriamenom alebo zvislom postavení. Tento termín …