teplovzdušný balón

Teplovzdušný balón je špecifický typ aerostatu, ktorý funguje na princípe vzdušnej hmotnosti. Tento bezmotorový lietajúci prostriedok je ľahší ako vzduch a jeho pohyb je riadený len vo vertikálnom smere, konkrétne nastavením výšky letu. Skladá sa z niekoľkých hlavných častí, ktoré spoločne umožňujú jeho bezpečný let.

Centrálnou časťou teplovzdušného balóna je samotný balón, ktorý je obyčajne vyrobený z nepriepustnej polyesterovej textílie. Balón môže byť naplnený plynom ľahším ako vzduch alebo horúcim vzduchom, čo ho robí ľahším ako okolitý vzduch a umožňuje mu stúpať. Balón pláva vo vzduchu vďaka Archimedovmu zákonu a jeho pohyb je riadený zmenou teploty vnútri balóna.

Pod balónom je kôš, ktorý slúži na prepravu osôb, paliva a iných potrebných vybavení. Kôš je zvyčajne vyrobený z prútených stien a má oceľové nosné lano, ktoré zabezpečuje jeho spojenie s balónom. Kôš obsahuje aj horák, ktorý produkuje horúci vzduch na zahrievanie vnútra balóna a tým aj jeho vzostup.

Na balóne sú umiestnené rôzne zariadenia, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a riadenie letu. Patrí sem paraventil alebo trhací pás na vypúšťanie vzduchu počas pristátia, rotačný ventil na kontrolované natáčanie balóna a ďalšie doplnky, ako sú teplomer vzduchu, výškomer a variometer na meranie rýchlosti stúpania a klesania.

Palivo pre teplovzdušné balóny je obvykle skvapalnený plyn, najčastejšie propán alebo propán-bután (LPG), ktorý sa prepravuje v tlakových palivových fľašiach. Tieto fľaše sú vybavené ventilmi na odber kvapalnej alebo plynnej fázy paliva a sú nevyhnutné pre správne fungovanie horáka.

Bezpečnosť teplovzdušných balónov je zabezpečená riadnym dodržiavaním predpisov a používaním špeciálneho vybavenia, ktoré chráni posádku a zabezpečuje spoľahlivý let. Teplovzdušné balóny sú populárnou formou rekreačného lietania a poskytujú jedinečný zážitok z nadhľadu na krajinu pod sebou.

Teplovzdušný balón je bezmotorové lietadlo ľahšie ako vzduch. Balón (teplovzdušný balón) je aerostat, ktorý nie je možné priamo riadiť. Riadiť sa dá len výška letu. Aerostat sa skladá z vlastného balóna (obalu balóna), závesných lán a koša posádky. Obal balóna je naplnený plynom ľahším ako vzduch alebo horúcim vzduchom. Vo vzduchu pláva na základe archimedovho zákona. Najčastejším typom balónu je teplovzdušný balón. Balóny patria k leteckým strojom ľahších ako vzduch. Neznamená to ale, že by každá z jeho častí mala spĺňať túto podmienku, ale musí ju spĺňať celá sústava balónu. Kôš a výstroj, pilot i pasažier – aby balón mohol letieť (plávať) vzduchom, musí byť priemerná hustota sústavy nižšia, než je hustota okolitej atmosféry. Z tohoto dôvodu pripevňujú aeronauti nad kôš obrovský textilný vak naplnený plynom ľahším ako okolitý vzduch.

Obal balónu

Hlavnou časťou balóna je obal. Pre všetky obaly, okrem obalov zvláštnych tvarov, je charakteristické použitie prírodného tvaru v hornej časti a kužeľovitého tvaru v spodnej časti obalu. Obal balóna sa skladá z týchto základných dielov: plášť obalu balóna zariadenie na vypustenie vzduchu doplnky obalu balóna

Plášť obalu balóna

Plášť obalu je ušitý z nepriepustnej polyesterovej textílie. Prírodný tvar plášťa je navrhnutý tak, aby všetky zaťaženia od hmoty koša prenášali zvislé nosné lemovky. Textílie prenášajú len horizontálne sily od pretlaku. Plášť je zostavený z poludníkov. Jednotlivé poludníky sú zošité z textilných panelov.

Zariadenie pre vypúšťanie vzduchu

Na vypúšťanie vzduchu počas letu a po pristátí sa používa paraventil alebo trhací pás, prípadne ich kombinácia. Balóny väčších rozmerov používajú systém rýchleho vypúšťania vzduchu, napríklad Smart Vent. Paraventil je vrátny systém na kontrolované vypúšťanie vzduchu. Po naplnení obalu je paraventil vnútorným pretlakom pritlačený zvnútra na nosné lanovky vypúšťacieho ústia, ktoré tesne uzavrie. Paraventil sa otvára ťahom za ovládacie ventilové lano. Po uvoľnení tohoto lana sa vracia do pôvodnej uzavretej polohy. Trhací pás je čiastočne odnímateľný uzáver vypúšťacieho otvoru pre vypustenie vzduchu pri pristávaní. Pred náhodným otvorením je chránený jednou alebo viacerými poistkami a bezpečnostným uzáverom. Trhací pás sa otvára ťahom za ovládacie lano. Po otvorení už ho nie je možné počas letu znovu zavrieť. Rotačný ventil slúži na kontrolované natáčanie balónu počas letu. Otvorením ventilu uniká vzduch vzniknutou štrbinou a vytvára silu potrebnú na natáčanie obalu. Rotačný ventil je ovládaný pomocou ovládacích lán. Smart Vent pracuje na rovnakom princípe ako paraventil, ale je doplnený o ovládanie centrovacích lán, slúžiacich na jeho zloženie smerom k stredu. Zväčšením vypúšťacieho otvoru sa umožní rýchlejšie vypustenie vzduchu z obalu. Systém je vrátny, pomocou ovládacej šnúry je možné Smart Vent ventil opäť uzavrieť.

Doplnky obalu

Korunové lano je lano alebo popruh, pripojený ku korunovému kruhu. Používa sa na zaistenie polohy obalu počas štartu a pristátí (plnenie a vypúšťanie obalu). Zástierka je trojuholníková alebo kruhová plachta, zavesená do pútok na vyústení obalu. Zástierka chráni plameň horáku pred účinkami vetru. Prepravná brašňa je ušitá v tvare vreca a slúži na prepravu a uloženie obalu.

Kôš bálóna

Kôš nesie a chráni osoby počas letu a pri pristáti. Tiež nesie fľaše s palivom a výstroj. Kôš balóna sa skladá z týchto základných dielov: teleso koša nosné laná podpery horáka výstroj koša

Teleso koša

Teleso koša je upletené z rákosia. Dno koša je zostavené z jaseňového rámu a vodovzdornej podložky. Do prútených stien koša sú zapletené trubičkové výstuže zakončené nádstavcami pre nasunutie podpier horáku. Je to tak z dôvodu ochrany nosných oceľových lán a zvýšenia tuhosti telesa. V stenách koša sú otvory na prevlieknutie pútacích remeňov na uchytenie palivových fliaš. Horný okraj telesa koša je vystužený rámom z nerezových trubičiek a laminátových tyčí. Horný okraj je čalúnený kožou. Spodok koša je chránený proti poškodeniu silnou kožou. Na vnútorných stranách koša sú držadlá z konopného lana, používané na uviazanie voľných predmetov a držanie posádky pri pristávaní.

Nosné laná

Nosné laná sú veľmi pevné, oceľové laná s drôtenou dušou. Ich konce sú zalisované, alebo zapletené do oka.

Podpery horáka

Podpery horáka sú pružné tyče, vyrobené z alkalického polyamidu, uchytené do kovových nádstavcov koša. Podpery sú vybavené mäkkými koženými rukávmi, ktoré chránia posádku pred zranením. Nosné laná a hadice horáku pred zachytením a poškodením pri pristávaní balónu.

Výstroj koša

Do výstroja koša patrí manévrovacie lano, hasiaci prístroj, hasiace rúška, lekárnička…

Horák balóna

Zdrojom tepla je vysokotlakový, atmosférický, difúzny horák, ktorý je z dôvodu bezpečnosti zálohovaný samostatne ovládaným tichým horákom. Spolu so zapaľovacím horákom tvoria horákovú jednotku. Horákové jednotky sa zostavujú do sady podľa typu balóna. Palivom pre teplovzdušné balóny je propán alebo propán-bután (LPG). Horák sa skladá z týchto častí: hlavný letový horák zapaľovací horák tichý horák rám horáku

Fľaše na palivo – plyn

Skvapalnený plyn, potrebný na prevádzku horáku, je prepravovaný v tlakových palivových fľašiach. Na fľašiach sú umiestnené ventily (kohútiky) na odber kvapalnej fázy i plynnej fázy. Všetky ovládacie prvky sú umiestnené tak, aby boli chránené ochranným golierom. Fľaše sú vybavené ukazovateľom množstva paliva vo fľaši.

Výstroj balóna

Predpísanú výstroj balóna tvorí: teplomer vzduchu obalu výškomer variometer, ukazovateľ rýchlosti stúpania a klesania palivomer, aspoň na jednej hlavnej fľaši tavná poistka, oznamuje dosiahnutie maximálnej prípustnej teploty vzduchu v obale.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥