Tsunami

Tsunami je katastrofická prírodná udalosť, ktorá predstavuje veľmi silné a ničivé vlny na povrchu oceánu alebo iných veľkých vodných hmôt. Tieto vlny sú obvykle spôsobené zemetrasením, podmorskými erupciami alebo inými prírodnými katastrofami, ktoré vedú k náhlemu pohybu veľkého objemu vody.

V letectve sa pojem tsunami používa v súvislosti s letiskovými výstrahami a bezpečnostnými opatreniami. Keď je toto slovo vysielané počas radiotelefonického spojenia, piloti a letecký personál musia okamžite reagovať a prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti pasažierov a posádky.

Tsunami môže spôsobiť rozsiahle škody na pobrežných oblastiach, vrátane zničenia budov, infraštruktúry a životného prostredia. V letectve je dôležité sledovať predpovede počasia a prijímať preventívne opatrenia na minimalizáciu rizika pre leteckú prevádzku.

V prípade, že je vyslaná výstraha o tsunami, je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné postupy a zabezpečiť, aby všetky príslušné osoby boli informované o nebezpečenstve a vedeli, ako sa v prípade potreby včas evakuovať alebo chrániť.

Tsunami (používá se v letištních výstrahách) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Tsunami (used in aerodrome warnings)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *